Hae kuvikseen!


Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op

Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 16, valinta tapahtuu motivaatiokirjeen perusteella. Hakijoille tiedotetaan sähköpostitse viimeistään 9.2.2024, mikäli motivaatiokirje tarvitaan. Motivaatiokirjeessä arvioidaan opiskelijan kiinnostusta ja sitoutuneisuutta kuvataidekasvatuksen perusopintoihin. Motivaatiokirjeen tulee sisältää omakohtaista pohdintaa taidekasvatuksen merkityksestä sekä esittelyn jostakin kuvallisesta oppimisprosessista. Motivaatiokirjeen pituus on 1-3 A4-sivua (sisältäen mahdolliset kuvat). Motivaatiokirje palautetaan Moodleen 1.3.2024 mennessä. 

Osa opetuksesta järjestetään Rauman kampuksella ja osa Turun kampuksella. 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta/opettajankoulutuslaitoksen-tarjoamat-sivuaineopinnot-ja-erilliset-opinnot

Ei kommentteja: