Hae kuvikseen!


Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op

Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 16, valinta tapahtuu motivaatiokirjeen perusteella. Hakijoille tiedotetaan sähköpostitse viimeistään 9.2.2024, mikäli motivaatiokirje tarvitaan. Motivaatiokirjeessä arvioidaan opiskelijan kiinnostusta ja sitoutuneisuutta kuvataidekasvatuksen perusopintoihin. Motivaatiokirjeen tulee sisältää omakohtaista pohdintaa taidekasvatuksen merkityksestä sekä esittelyn jostakin kuvallisesta oppimisprosessista. Motivaatiokirjeen pituus on 1-3 A4-sivua (sisältäen mahdolliset kuvat). Motivaatiokirje palautetaan Moodleen 1.3.2024 mennessä. 

Osa opetuksesta järjestetään Rauman kampuksella ja osa Turun kampuksella. 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta/opettajankoulutuslaitoksen-tarjoamat-sivuaineopinnot-ja-erilliset-opinnot

INFOGRAFIIKKA: Kuvis OPS

Avaa isona uudessa ikkunassa oikealla hiiren näppäimellä.

Green Screen-tekniikka


GREEN SCREEN-Kuvaus OPETUKSESSA

Green Screen-videot ovat oivallinen tapa lisä kuvien hyödyntämiseen opetuksessa.
Näillä linkeillä pääset helposti kärryille:
https://blog.edu.turku.fi/tttop/?p=276

Tässä vielä linkki iLaitteiden parhaaseen Appiin: Green Screen by Do Ink 
https://itunes.apple.com/fi/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?l=fi&mt=8
Theodor Adorno (1969):

»On itsestään selvää, että mikään taidetta koskeva ei ole enää itsestään selvää.»